Клинична психология - онлайн курс с 6-месечен достъп с безплатен дигитален сертификат и Бонус курс Project Management с 57% отстъпка, от Академията БГ

  •  

Курсът по Клинична Психология е интензивна и обширна образователна програма, насочена към обучение на любители и специалисти в областта на психологията, медицината и други сродни професии. Програмата е структурирана така, че да предоставя задълбочени познания и практически умения в различни аспекти на клиничната психология, като същевременно се фокусира върху най-новите научни изследвания и практики в тази област.
Основните цели на курса са да развие у участниците способност за разбиране и прилагане на съвременни психотерапевтични подходи, да усъвършенства техните умения за психологическа оценка и диагностика, и да подготви специалисти, способни да отговорят на сложните предизвикателства в клиничната практика.
Програмата включва обучение върху различни стадии на психическото развитие, клиничната психопатология, методи на психотерапия, както и подходи за лечение на травми и специализирани клинични състояния. Също така курсът подчертава значението на етичните практики в клиничната работа и обръща внимание на културните и социални аспекти, които влияят на психичното здраве.
 
Теми, които ще бъдат разгледани:
Курсът по Клинична Психология предоставя обширно и детайлно обучение, разделено на няколко ключови модула, всеки от които обхваща различни важни аспекти на дисциплината:
•МОДУЛ 1 - Психология на Развитието: Този модул се фокусира върху психологическото развитие през различните етапи на човешкия живот. Темите включват развитието от вътреутробния период до старческа възраст, като се акцентира върху ключови теории, методи и периодизация на психическото развитие.
•МОДУЛ 2 - Основи на Клиничната Психология: Тук сме осигурили фундаментално разбиране за клиничната психология, включително нейната история, обхват и основни принципи. Обхваща теми като норма и патология, клинична психопатология, различни подходи в психотерапията, както и съвременни подходи и изследвания в клиничната психология и акцент върху новите тенденции и теории.
•МОДУЛ 3 - Психологична Оценка и Диагностика: В този модул се съсредоточаваме върху методите и техниките за психологическа оценка и диагностика. Той включва обучение за практическите умения, необходими за провеждане на стандартизирани психометрични тестове, интервюта и използването на проективни методи като Тест на Роршах, TAT - Тематичен аперцептивен тест и други. Разглежда се и важността на невропсихологичната оценка и актуални иновации в областта на психологическото тестване и диагностика.
•МОДУЛ 4 - Комплексни и Специализирани Подходи в Клиничната Психология: Този модул е насочен към разглеждането на специализирани и често срещани области в клиничната практика. Той включва теми като травма и кризисна интервенция, което обхваща методи и техники за работа с клиенти/ пациенти, преживели травматични събития. Разглеждаме детска и юношеска клинична психология, като предлага стратегии за диагностика и лечение на лица от тази група.
•МОДУЛ 5 - Консултиране в Клиничната Психология: Този модул е посветен на развитието на умения и знания в областта на психологическото консултиране и терапия. Той е изключително важен, тъй като предоставя на специалистите в психологията и сродните области практически насоки и методи за работа с различни клиенти/ пациенти.

Условия за ползване:

•Валидност на ваучера: до 29 Февруари 2024г.
•След издаване на ваучер е необходимо да се регистрирате на следния линк https://academy-bg.com/voucher в сайта на Академията БГ в рамките на валидност на ваучера.
•Не е възможна замяна на курс след активиране и достъпване на обучителния курс.
•Достъпът до платформата се дава в рамките на работния ден, ако регистрацията е направена до 18:00 ч. При регистрация след този час, както в Събота след 14:00 ч. или в Неделя, достъпът се дава на следващия работен ден.
•След като предоставите необходимата информация, Вашият профил в платформата ще бъде създаден. Ще получите имейл с данни за достъп, включително кратко упътване как да използвате различните функции на платформата. Уебстраницата на платформата за обучение е https://education-academy.eu
•Достъпът до платформата започва от момента на създаване на профила Ви.
•След успешно преминаване на обучението и финалния тест се генерират онлайн сертификат и уверение.
•В офертата е включен безплатен дигитален сертификат и удостоверение. Получаване документите на хартиен носител с мокър печат и златно лого се доплаща към Академията БГ, такса и доставка според тарифите на куриерската фирма.
•Не е възможна замяна на курс след активиране и достъпване на обучителния курс.

Бонус към офертата:

•Бонус курс Project Management

Допълнителна информация:

Участниците в курса ще придобият следните ключови умения и компетенции:
1. Психология на развитието: Базисни познания за различните етапи на човешкото развитие;психологическите процеси и поведение, както и как възрастта и развитието влияят на психичното здраве.
 2. Основи на клиничната психология: Представяне на фундаменталните принципи и концепции в клиничната психология, които са основата за разбирането на по-сложни теми.
3. Знание в психопатологията: Разбиране на различни психични разстройства, тяхната етиология и симптоматика.
4. Терапевтични умения: Овладяване на различни психотерапевтични подходи и техники, приложими в различни клинични ситуации. Това включва индивидуална терапия, групова терапия и специализирани терапевтични интервенции за конкретни разстройства.
5. Психологическа оценка и диагностика: Умения за провеждане на психологически оценки, включително използване на стандартизирани тестове, интервюта и други диагностични инструменти.
6. Клинично консултиране: Развиване на умения за предоставяне на ефективно психологическо консултиране в разнообразни контексти, включително в болнична среда и в работата с хронично болни.
7. Управление на кризисни ситуации: Осигуряване на подходяща подкрепа и интервенции при травми, кризисни ситуации или психологически кризи.
8. Етични и професионални стандарти: Познания за етичните принципи в клиничната психология и способност да се прилагат тези стандарти в практикика.
9. Междукултурна компетентност: Развитие на умения за работа с разнообразни културни и социални групи, като се осигурява културно чувствителен и адекватен подход в клиничната практика.
10. Умения за саморефлексия и саморазвитие: Осъзнаване на собствените емоционални реакции и предразсъдъци, както и развиване на умения за саморефлексия и личностно развитие.

Програма:

•Продължителност на обучението: •Програмата на обучение е с продължителност от 96 учебни часа, като достъпът Ви до нея е от 6 месеца, считано от деня на създаване на акаунта Ви. •Обучението е структурирано така, че можете да усвоявате материала в собствения си темп и да достъпвате уроците по всяко време и от всяко място. Това предоставя изключителна гъвкавост, която Ви позволява да съгласувате обучението си с другите ангажименти в живота. •Курса на обучение е специално разработен за самостоятелно обучение без лектор, което Ви дава възможност да определите собствения си ритъм и да изберете най-подходящия начин на обучение, съобразен с Вашите индивидуални нужди и интереси. Всичко това се осъществява без да се пренебрегва качеството на получените знания и умения.  •Завършване и финален тест: Нашата обучителна програма завършва със стимулиращ финален тест, който се отключва автоматично след успешното преминаване на всички задължителни уроци. Тестът включва 10 затворени въпроса, оценяващи знанията и уменията, които сте придобили по време на обучението. •В рамките на програмата всеки курсист има право на три опита за теста, като продължителността на всеки опит е 60 минути. Успешно преминаване на теста се счита при постигане на 70 или повече точки. Гъвкавостта на програмата Ви позволява да изберете удобен момент за изпита, съобразно Вашите предпочитания и график. •След успешно завършване на финалния тест, ще получите сертификат и уверение, които потвърждават Вашите знания и умения в съответната област. Генерирането на документите става незабавно след завършване на теста, за да можете бързо да ги получите.   •Сертификат и нови възможности: След успешното завършване на своето обучение, всички участници ще бъдат наградени с официален безплатен дигитален сертификат и уверение. Този сертификат има стойностно значение, тъй като потвърждава Вашето завършено обучение и усвоените основни понятия и методи в съответната област. Това може да бъде изключително полезно при търсене на работа или при желанието Ви да продължите образованието си в тази сфера. •Уверението, което ще получите, ще представя подробности за придобитите знания и умения, които сте постигнали. Този документ може да послужи за демонстрация на Вашите умения и компетенции пред работодатели или при кандидатстване за специализация в тази сфера. Издадените документи са ценни доказателства за вашия напредък и могат да бъдат полезни за Вашата професионална кариера или лично развитие. Нашата цел е да Ви осигурим качествено обучение и да подкрепим Вашият стремеж към постижения и успех.

vcardЗа фирмата:

Академията БГ - специализирано онлайн обучение. Курсове за всички, повече от 70 онлайн курса в най-различни сфери.•Всеки може да вземе участие в нашите курсове - съдържанието на всеки един курс е написано надостъпен и разбираем език, без да се нарушава целостта или качеството му;•Разнообразие от курсове за обучение - при нас може да откриете курсове, които да ви помогнат да дадете нов старт на своята кариера или да усъвършенствате своите знания и умения. Академията предлага обучения в различни професионални направления създадени от доказани експерти в своята област;•Достъпно дистанционно обучение и гъвкавост - онлайн курсът към Академията за обучение е най-гъвкавият начин да получите обучение с признато качество и желания от вас сертификат. С дистанционния курс Вие се обучавате в удобно за Вас време. Можете да се свържете с вашия преподавател по всяко време чрез e-mail и да отправите вашите въпроси.Учите, когато и където пожелаете и се записвате за изпит, когато сте подготвени. Обучавате се в интернетбазирана платформа за управление на обучението с напълно интегриран инструмент за създаване наинтерактивно обучение Moodle.Искате ли...•Да получите нови знания и професия с бъдеще;•Сертификат доказващ знанията ви;•Нова професионална реализация;•Сертификат и удостоверение - с лед приключване на курса, при успешно положен финален тест, издаваме специален сертификат доказващ вашите знания и квалификация, както и удостоверение за преминат курс на обучение с 96 учебни часа.Академията се е ангажирала с прилагането на добри практики, идеи и стандарти извличайки информация от европейски източници, асоциации, общности и организации. В тясно сътрудничество сме с едни от лидерите на пазара."Не компаниите движат света напред, правят го хората."Именно това лежи в основата на нашето партньорство със Siemens България. Желаете да помогнете в създаването на технологиите и иновациите на утрешния ден, владеете чужд език, притежавате компютърна грамотност? Ако отговора е да, завършвайки обучението си при нас в подходяща програма, ще ви предложим нова кариерна възможност в едни от водещите бизнес направления - технически експерти и инженери, IT сектор, Order management, Accounting и Buyers.Новите възможности за работа започват тук, с партньорството ни с една от най-големите HR агенции във България. Всички ние вярваме, че най-голямото предизвикателство е съчетаването на талантливи хора със забележителни бизнес проекти. Ние ви мотивираме и помагаме в подобряването на личните ви умения, знания и качества, а благодарение на партньора ни ще превърнете професионалните си цели в реалност. Възползвайте се от нашата програма за сътрудничество с Колеж "Света Ариадна", ако желаете да продължите своето професионално образование в областта на туризма, маркетинг, информатика и моден дизайн, или икономика и мениджмънт, придобивайки колежанска диплома с право на упражняване професията след втората година. Желаете бакалавърска степен, може да получите и нея след още 2 години в записване на специалност в един от партньорските университетите на колежа. Получавате 100% признаване на преминалия към нас курс на обучение и съответните предмети след издаване на приложение към сертификата ви от наша страна.

picture Галерия

vcard За Академията БГ

Клинична психология - онлайн курс с 6-месечен достъп с дигитален сертификат и Бонус курс Project Management, от Академията БГ
"Академията БГ"
9 оценки
332 фена
3 коментара

icon Какво казват възползвалите се от офертата:

gravatar
Petya Traykova
Много съм доволна от курса! Материалите са изчерпателни и изключително полезни. Благодаря ви!
gravatar
Дорена Баджакова
Много систематизиран и разбираема подготвен мателиал по темата.
gravatar
Илиян Велев
Повече реклама на дейността Ви. Успех!

Добавете Вашето мнение за офертата

и оценка:

image Адрес и контакти

София, бул. Княгиня Мария Луиза 100

Тел. се вижда само от регистрирани потребители https://academy-bg.com/ Понеделник - Петък: 09:00 - 18:00ч Събота: 10:00 - 14:00ч Неделя: Почивен Ден

Онлайн курс Клинична психология

image За съжаление, офертата е изтекла. Можете да пожелаете да я активираме повторно. При повторна активация или други подобни оферти ще ви уведомим на следния e-mail адрес:

Академията БГ

оценка:
088* *** *** покажи
ВИЖТЕ НИ НА КАРТАТА
9 оценки
3 коментара

Още оферти (1015) »

За контакти с Rio.bg:
Пишете ни
от Понеделник до Петък:
10:00-18:00 часа

За поръчка на ваучери
или помощ: Skype rio-bg
x

Вход

icon Забравена парола?

facebook login Вход с Facebook!