Медицинска психология и консултиране - онлайн курс с 6-месечен достъп с безплатен дигитален сертификат и Бонус курс Project Management със 74% отстъпка, от Академията БГ

  •  

•Програмата "Медицинска психология и консултиране" представлява комплексен курс, който цели да предостави участниците съчетание от теоретични познания и практически умения в областта на медицинската психология и консултирането. Курсът обхваща различни теми, които се фокусират върху разбирането и подпомагането на психическото здраве на пациентите, справянето със стресови ситуации и подобряването на комуникационните умения в медицинската практика.
•Медицинската психология и консултирането в здравната грижа са ключови за подобряване на здравето и благосъстоянието на пациентите. В много случаи, физическите симптоми на заболяванията могат да са свързани с психологически проблеми, които трябва да бъдат адресирани, за да се постигне оптимално лечение.
•Курсът по Медицинска психология и консултиране в Академия БГ има за цел да обучи специалисти в областта на здравната грижа, както и роднини и близки на пациенти, които искат да научат повече за психологическите аспекти на
заболяванията и как да помогнат на близките си. В курса ще се разгледат различни теми, свързани с медицинската психология, като психологическите аспекти на хронични заболявания, стреса и стресовите реакции, психосоматичните
заболявания и много други. Ще бъде обсъдено как психологическите фактори могат да влияят на здравето на пациентите и как да се подходи към тях, за да се подобри лечението.
•Курсът по Медицинска психология и консултиране е подходящ както за медицински специалисти, така и за всички, които искат да научат повече за психологическите аспекти на заболяванията и как да се справят с тях.
 
•Теми, които ще бъдат разгледани:
- Предмет, задачи и методи на психологията на развитието;
- Периодизация на психическото развитие;
- Психологическо консултиране;
- Категорията „личност”в психологията.
- Теорията за личността - същност и основни аспекти;
- Оценка на личността. Модел DISC за оценка на личността;
- Психологическо консултиране;
- Примерно диагностично интервю и психологическо консултиране;
- Роршах - Проективна методика за психологично изследване на личността;
- CAT и MMPI психометричен тест;
- Процес на боледуване;
- Болката и нейните индивидуални измерения;
- Влияние на стреса върху боледуването;
- Детето пациент и неговото семейство;
- Семейството на болния възрастен и др.

Условия за ползване:

•Валидност на ваучера: до 29 Февруари 2024г.
•След издаване на ваучер е необходимо да се регистрирате на следния линк https://academy-bg.com/voucher в сайта на Академията БГ в рамките на валидност на ваучера.
•Достъпът до платформата се дава в рамките на работния ден, ако регистрацията е направена до 18:00 ч. При регистрация след този час, както в Събота след 14:00 ч. или в Неделя, достъпът се дава на следващия работен ден.
•След като предоставите необходимата информация, Вашият профил в платформата ще бъде създаден. Ще получите имейл с данни за достъп, включително кратко упътване как да използвате различните функции на платформата. Уебстраницата на платформата за обучение е https://education-academy.eu
•Достъпът до платформата започва от момента на създаване на профила Ви.
•След успешно преминаване на обучението и финалния тест се генерират онлайн сертификат и уверение.
•В офертата е включен безплатен дигитален сертификат и удостоверение. Получаване документите на хартиен носител с мокър печат и златно лого се доплаща към Академията БГ, такса и доставка според тарифите на куриерската фирма.
•Не е възможна замяна на курс след активиране и достъпване на обучителния курс.

Бонус към офертата:

•Бонус курс Project Management.

Допълнителна информация:

За кого е предназначен:
Курсът"Медицинска психология и консултиране" е предназначен за различни групи от участници, включително:
•Медицински специалисти и здравни работници, които желаят да разберат и подобрят психологическата подкрепа на пациентите в медицинската практика.
•Психолози и психотерапевти, които желаят да разширят знанията си в областта на медицинската психология и да работят в медицинска среда.
•Студенти и професионалисти в областта на психологията, които са заинтересовани от приложението на психологията в медицинската практика.
•Пациенти и роднини, които търсят информация за психологическата подкрепа и справянето със стреса при заболявания.
•Любители и непрофесионалисти, които са заинтересовани да научат повече за медицинската психология и техниките за справяне с емоционални предизвикателства при здравословни проблеми.
•Курсът предоставя разнообразни познания и умения, които могат да бъдат използвани в медицинската практика, за подобряване на комуникацията с пациентите, справянето със стресови ситуации и подпомагане на техния психически баланс и благополучие.  

Умения, които ще бъдат придобити:
Участниците в курса ще придобият следните умения:
•Разбиране на психологическите аспекти на заболяванията и тяхното влияние върху пациентите.
•Приложение на различни техники за справяне със стреса и тревожността.
•Провеждане на психологически консултации и подпомагане на пациентите в техния път към възстановяване.
•Развиване на емпатия и комуникационни умения, необходими за успешното взаимодействие с пациентите. 

•Разработване на персонализирани подходи за подкрепа на пациентите, взимайки предвид техните индивидуални нужди и предпочитания.

Програма:

•Продължителност на обучението: •Програмата на обучение е с продължителност от 96 учебни часа, като достъпът Ви до нея е от 6 месеца, считано от деня на създаване на акаунта Ви. •Обучението е структурирано така, че можете да усвоявате материала в собствения си темп и да достъпвате уроците по всяко време и от всяко място. Това предоставя изключителна гъвкавост, която Ви позволява да съгласувате обучението си с другите ангажименти в живота. •Курса на обучение е специално разработен за самостоятелно обучение без лектор, което Ви дава възможност да определите собствения си ритъм и да изберете най-подходящия начин на обучение, съобразен с Вашите индивидуални нужди и интереси. Всичко това се осъществява без да се пренебрегва качеството на получените знания и умения.  •Завършване и финален тест: Нашата обучителна програма завършва със стимулиращ финален тест, който се отключва автоматично след успешното преминаване на всички задължителни уроци. Тестът включва 10 затворени въпроса, оценяващи знанията и уменията, които сте придобили по време на обучението. •В рамките на програмата всеки курсист има право на три опита за теста, като продължителността на всеки опит е 60 минути. Успешно преминаване на теста се счита при постигане на 70 или повече точки. Гъвкавостта на програмата Ви позволява да изберете удобен момент за изпита, съобразно Вашите предпочитания и график. •След успешно завършване на финалния тест, ще получите сертификат и уверение, които потвърждават Вашите знания и умения в съответната област. Генерирането на документите става незабавно след завършване на теста, за да можете бързо да ги получите.   •Сертификат и нови възможности: След успешното завършване на своето обучение, всички участници ще бъдат наградени с официален безплатен дигитален сертификат и уверение. Този сертификат има стойностно значение, тъй като потвърждава Вашето завършено обучение и усвоените основни понятия и методи в съответната област. Това може да бъде изключително полезно при търсене на работа или при желанието Ви да продължите образованието си в тази сфера. •Уверението, което ще получите, ще представя подробности за придобитите знания и умения, които сте постигнали. Този документ може да послужи за демонстрация на Вашите умения и компетенции пред работодатели или при кандидатстване за специализация в тази сфера. Издадените документи са ценни доказателства за вашия напредък и могат да бъдат полезни за Вашата професионална кариера или лично развитие. Нашата цел е да Ви осигурим качествено обучение и да подкрепим Вашият стремеж към постижения и успех.

vcardЗа фирмата:

Академията БГ - специализирано онлайн обучение. Курсове за всички, повече от 70 онлайн курса в най-различни сфери.•Всеки може да вземе участие в нашите курсове - съдържанието на всеки един курс е написано надостъпен и разбираем език, без да се нарушава целостта или качеството му;•Разнообразие от курсове за обучение - при нас може да откриете курсове, които да ви помогнат да дадете нов старт на своята кариера или да усъвършенствате своите знания и умения. Академията предлага обучения в различни професионални направления създадени от доказани експерти в своята област;•Достъпно дистанционно обучение и гъвкавост - онлайн курсът към Академията за обучение е най-гъвкавият начин да получите обучение с признато качество и желания от вас сертификат. С дистанционния курс Вие се обучавате в удобно за Вас време. Можете да се свържете с вашия преподавател по всяко време чрез e-mail и да отправите вашите въпроси.Учите, когато и където пожелаете и се записвате за изпит, когато сте подготвени. Обучавате се в интернетбазирана платформа за управление на обучението с напълно интегриран инструмент за създаване наинтерактивно обучение Moodle.Искате ли...•Да получите нови знания и професия с бъдеще;•Сертификат доказващ знанията ви;•Нова професионална реализация;•Сертификат и удостоверение - с лед приключване на курса, при успешно положен финален тест, издаваме специален сертификат доказващ вашите знания и квалификация, както и удостоверение за преминат курс на обучение с 96 учебни часа.Академията се е ангажирала с прилагането на добри практики, идеи и стандарти извличайки информация от европейски източници, асоциации, общности и организации. В тясно сътрудничество сме с едни от лидерите на пазара."Не компаниите движат света напред, правят го хората."Именно това лежи в основата на нашето партньорство със Siemens България. Желаете да помогнете в създаването на технологиите и иновациите на утрешния ден, владеете чужд език, притежавате компютърна грамотност? Ако отговора е да, завършвайки обучението си при нас в подходяща програма, ще ви предложим нова кариерна възможност в едни от водещите бизнес направления - технически експерти и инженери, IT сектор, Order management, Accounting и Buyers.Новите възможности за работа започват тук, с партньорството ни с една от най-големите HR агенции във България. Всички ние вярваме, че най-голямото предизвикателство е съчетаването на талантливи хора със забележителни бизнес проекти. Ние ви мотивираме и помагаме в подобряването на личните ви умения, знания и качества, а благодарение на партньора ни ще превърнете професионалните си цели в реалност. Възползвайте се от нашата програма за сътрудничество с Колеж "Света Ариадна", ако желаете да продължите своето професионално образование в областта на туризма, маркетинг, информатика и моден дизайн, или икономика и мениджмънт, придобивайки колежанска диплома с право на упражняване професията след втората година. Желаете бакалавърска степен, може да получите и нея след още 2 години в записване на специалност в един от партньорските университетите на колежа. Получавате 100% признаване на преминалия към нас курс на обучение и съответните предмети след издаване на приложение към сертификата ви от наша страна.

picture Галерия

vcard За Академията БГ

Медицинска психология и консултиране - онлайн курс с 6-месечен достъп с безплатен дигитален сертификат, от Академията БГ
"Академията БГ"
9 оценки
332 фена
3 коментара

icon Какво казват възползвалите се от офертата:

gravatar
Petya Traykova
Много съм доволна от курса! Материалите са изчерпателни и изключително полезни. Благодаря ви!
gravatar
Дорена Баджакова
Много систематизиран и разбираема подготвен мателиал по темата.
gravatar
Илиян Велев
Повече реклама на дейността Ви. Успех!

Добавете Вашето мнение за офертата

и оценка:

image Адрес и контакти

София, бул. Княгиня Мария Луиза 100

Тел. се вижда само от регистрирани потребители https://academy-bg.com/ Понеделник - Петък: 09:00 - 18:00ч Събота: 10:00 - 14:00ч Неделя: Почивен Ден

Медицинска психология и консултиране

image За съжаление, офертата е изтекла. Можете да пожелаете да я активираме повторно. При повторна активация или други подобни оферти ще ви уведомим на следния e-mail адрес:

Академията БГ

оценка:
088* *** *** покажи
ВИЖТЕ НИ НА КАРТАТА
9 оценки
3 коментара

Още оферти (1015) »

За контакти с Rio.bg:
Пишете ни
от Понеделник до Петък:
10:00-18:00 часа

За поръчка на ваучери
или помощ: Skype rio-bg
x

Вход

icon Забравена парола?

facebook login Вход с Facebook!